Moje mudrolije

Ljudi praštaju sve osim iskrenosti !

— Autor mimche @ 08:33
  André Maurois kaže da mi volimo iskrenost samo kada dolazi od ljudi koji nas vole, a ako dolazi od nekoga ko nas ne voli, smatramo je bezobrazlukom ! Ako je ovo tačno da se zaključiti da ljudi koji su iskreni prema samima sebi zapravo vole sebe, te da oni  koji ne poseduju tu osobinu ne vole sebe . A šta je to iskrenost prema samom sebi ? Za mene je to posedovati dovoljno hrabrosti za suočavanja sa samim sobom ... A zaista treba biti hrabar jer svi ratovi, bitke i bojevi između svetskih sila nisu ništa naspram onog koji se vodi unutar čoveka ... Tu se borimo sami sa sobom (ironično - za prevlast) . Nema povlačenja, niko nam ne čuva leđa, nema saboraca, nema nikoga i ničega za šta bi se bar na kratko mogli zakloniti da predahnemo ! Lasno je zdravome savetovati bolesnika ! Lasno je reći drugome sve iskreno, ali sebi ... Ne kaže se tek tako : "Vidi trn u tuđem oku, a u svome ni balvan ne vidi" ...

Powered by blog.rs