Moje mudrolije

Gospode, prosvetli tamu moju

, — Autor mimche @ 14:20

Polet koji mi je potreban da živim život … Snaga neophodna da bih izdržala pritisak sadašnjice … Vera bez koje ne mogu da postojim među ljudima … Hrabrost da se suočim sa svetom i sa sobom … Sve se nalazi u meni !  (Dalje)

Powered by blog.rs