Moje mudrolije

Story of my life

, — Autor mimche @ 13:30

"Kad mislim unazad, ja vidim da sam oduvek želeo da pišem i osećao potrebu za tim . Ta želja i ta potreba postojale su u meni pre nego što sam čestito umeo da pišem i znao o čemu bih mogao pisati ; one su hvatale svako moje raspoloženje i svaku misao, i pokušavale da od njih načine četiri stiha ili parče proze, nekad sa manje, a nekad sa više uspeha, ponajčešće bez uspeha i bez rezultata uopšte . One su me i dovele ovde gde sam ."

- Ivo Andrić "Znakovi pored puta"

Ista priča i u mom slučaju ! Samo ja tek treba da dođem do neke tačke kada ću moći da izjavim ovako nešto ...


Powered by blog.rs